Home

Källor och källkritik

Källkritik - vad är det

 1. Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig. Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia
 2. Om Källor och källkritik. Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer
 3. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet källkritik speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda källvärdering istället.
 4. Källor och källkritik Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Förstahandskällor och andrahandskällor Källor kan vara förstahandskällor eller andrahandskällor (eller tredjehandskällor osv)
 5. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och.

Källor på nätet skiljer sig i allmänhet från källor som är tryckta, på så vis att det som står på nätet är föränderligt. Det som står i en faktabok står kvar likadant 50 år senare, men på Internet är innehållet dynamiskt och information och fakta kan ändras och ersättas med annat på en sekund Innehåller källan den information du söker? Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad? Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup? Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text? Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser.

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Viss Övningen lära eleverna att jämföra källor och att pröva deras tillförlitlighet. Åk 6-9, gymn. Skolverkets Kolla källan: Webbtips och övningar kring källkritik. Diskutera källkritik i sociala medier som Facebook, Twitter, bloggar och YouTube. Åk 6-9, gymn. Mediekompass: Koll på källor på nätet Du ska tänka själv och utifrån dina kunskaper i källkritik kunna avgöra om en källa är bra och användbar eller inte. För att veta om det man har läst, sett eller hört är rimligt och sannolikt, måste man undersöka eller granska sina källor, som det också kallas Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då källan tillkom. Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är vinklad för att stödja något intresse / upphovspersonens (personliga) värderingar

Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk Vad en källa och källkritik är; Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt; Hur du bedömer en källas trovärdighet; Hur du hittar olika sorters källor; Fördelar och nackdelar med källkritik; Källkritik på nätet i praktiken; Teknisk granskning av källor på näte Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Källor och källkritik - Natur & Kultu

 1. Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Boken är indelad i följande fyra delar: Den första delen.
 2. Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla. En källa kan uppstå på flera olika sätt
 3. De skriftliga och muntliga källorna kan man kalla berättande, för de berättar om en händelse. De materiella källorna kan man kalla kvarlevor, därför att de kan vara fysiska bevis på att en händelse faktiskt ägt rum. Glöm inte att också en person kan vara en källa. Inom källkritiken skiljer man också p
 4. Källkritik behövs för att förstå och tolka vårt källmaterial. Källkritik innebär att man bedömer värdet av sanningshalten av kvarlevor och källor i relation till vad man vill undersöka. Ett känt exempel på hur viktigt det är är Hitlers dagböcker som det blev en stor uppståndelse kring,.
 5. Källor och källkritik. När man skriver arbeten eller forskar, så är det mycket viktigt att man anger var man hittar materialet. Vilka källor man har använt. Detta har flera anledningar. Om man är osäker på något så kan man lätt hitta tillbaka och kontrollera uppgiften igen
 6. Källkritik är en metod som har sin utgångspunkt i historieforskningen och som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet. Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet
 7. Källkritik I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på.

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

Källor och källkritik (Häftad, 2009) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 2 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu Vem är det som står bakom en källa och vad är egentligen syftet? Vem är det som till exempel har skrivit något och varför? Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, söka information från olika källor och värdera dessa. Centralt innehåll Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7-9 Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens

För att använda källor behöver man en klar och tydlig fråga. Först då vet man om källan är relevant eller ej. - Källan blir relevant först när den kan besvara, eller avfärda, en fråga; Tillsammans kan en rätt identifierad källa och tydliga kriterier för källkritik skapa en bra grund för olika historiska undersökningar Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Här förklaras vad en källa är och det källkritiska arbetssättet beskrivs

Källor och källkritik Förutom att man skall komma ihåg att redovisa sina källor, var uppgifterna kommer ifrån, så är det lika viktigt att fundera kring källan och dess värde. Källkritiken är mycket viktig 2018, Danskband/flex. Köp boken Källor och källkritik hos oss När det gäller källor och källkritik, så har de flesta olika erfarenheter och olika källor som de föredrar. De flesta källor är pålitliga och kan användas, sen är det upp till var och en vilka källor man vill använda, samt på vilket sätt man vill använda dem

Källkritik. Begreppet och förmågan har vi pratat om länge. Jämför informationen från flera källor och kolla särskilt vad trovärdiga källor säger om saken. Det gäller att på ett klokt sätt kombinera vad som är vetenskapligt bevisat med granskade nyheter Hej där! Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är SO-lärare. I den här videon så berättar jag vad källor och källkritik är för något, varför det är viktigt att lära sig att ha ett. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet

åk 9: Muntlig NP och berättande text/Retorik - Svenska

Källkritik - Svensk

Video: Källkritik - Wikipedi

Nya Sverige - Företagskällan

Källkritisk metod - Stagneliusskola

Alla som söker information och använder källor från internet behöver digital kompetens och kunskaper om källkritik. Med Digitala lektioner får eleverna lära sig att granska och värdera digitala källor, identifiera fejkade nyhetssidor och söka tillförlitlig information Grundskola 4-9 Informationssökning och källkritik Juni 2016 5 (7) Elev 5: Smart att kunna ge kommentarer o.s.v. Lättare att hitta just det man vill ha.Det är också bra att använda i grupparbete. Elev 6: Du kan markera bra punkter i dina källor, dela bokmärken och skriva noteringar. Hur arbetade eleverna egentligen med att söka information och vara källkritisk Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken f.. Allmänt om källor och källkritik [redigera | redigera wikitext] Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar v Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt.

Gymnasiearbete NN15 biologi

Boken Källor och källkritik som ges ut hösten 2018 är en lärobok i historia för grundskolans årskurs sju till nio. Den handlar om hur man skriver historia och hur man kritiskt förhåller sig till källor. I boken ges exempel på historiska källor som skildrar samhällets utveckling under 150 år med fokus på ungdomars livsvillko Källkritik. För att bedöma om materialet är trovärdigt måste du tänka källkritiskt. Några punkter som är viktiga för att bedöma ett materials trovärdighet är: Vem är författaren och vilken bakgrund har han/hon? Är dokumentet publicerat via någon organisation? Finns källor och referenser angivna? Hur aktuell är informationen Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. 2: Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor

Informationssökning och källkritik. Källkritik. När du hämtar information måste du alltid värdera ifall källan är trovärdig oavsett om det kommer från en artikel, Andra elevarbeten på lägre utbildningsnivåer som grundskola och gymnasium godkänns ej som källor Källor och källkritik är centrala element i historievetenskapen och historieämnet. Keith C. Barton förklarar: for it is evidence that separates historical knowledge from myths, legends, and fairytales [] there is no evidence to support them (and considerable evidence to the contrary).1 Källor och källkritik har därför länge haft.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, söka information från olika källor och värdera dessa. Centralt innehåll Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Kunskara oberoende, om källan står för sig själv eller till exempel är ett referat av en annan källa, och tendensfrihet, om källan är vinklad åt något håll eller kan sägas ge en neutral bild av händelsen. Rosenlund (2015) har undersökt historiesynen samt synen på källkritik som förmedlas Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9. I den här uppgiften tränar eleverna: källkritik; historisk referensram; historiska begrep Källkritik - utvärdera källor Sök i den här guiden Sök. Sociologi: För att du skall kunna utvärdera en källa på webben måste du veta vem som äger domännamnet och alltså står bakom källan. Här listas några webbsidor där du får hjälp med detta. Allwhois.org Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara

Källkritik - umu.s

När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor. Källkritik - Universitetsbiblioteket - Örebro universite Det kanske inte alltid är sant och du vill ju inte hjälpa till att sprida fake news. Här har vi tipsat om några videor, radioprogram, länkar och lästips för att du ska förstå hur du kan kolla källan. Tipsen är från säkra källor - du får lita på oss eller göra en egen koll! Farzad och de fem superfrågorna - UR Play - Radi Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur elever tillämpar källkritik för att som lärare kunna undervisa om bedömning av källors trovärdighet. Ett av kunskaraven i Lgr 11 är att eleverna ska kunna söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning

Källkritik och historia Att vara källkritisk är för de allra flesta en självklarhet och innebär att man försöker ifrågasätta de källor som ger oss den information vi tar in och försöka klargöra om man kan lita på den aktuella källan. Detta är inte helt enkelt i vanliga fall terial och de genomför övningar i källkritik och historiebruk. Källmaterialet är omfattande. Du som lärare väljer hur många källor i en händelse eleverna ska ta sig an. Materialet är uppdelat i två delar: 1. Den första delen fokuserar på källkritik - att kritiskt granska, tolka och värdera, inklusive begrepp och referensram. 2

Källkritik - en utmaning - Statens medierå

Här kan du läsa mer om källkritik. Skolverket har tagit fram en utmärkt guide för källkritisk metod. Ett stort plus är ju såklart att de själva är en pålitlig källa i den frågan. Viralgranskaren är en satsning gjord av tidningen Metro som informerar om och lär dig källgranskning i det nya medieklimatet.Både enkelt och underhållande Vi kommer att diskutera källor, var de kommer ifrån och hur man använder dem på bästa sätt. Undervisningen inriktar sig på genomgångar om källor, källkritik och netikett via Keynote och olika övningar där eleverna själva letar reda på svaren Köp 'Källor och källkritik' nu. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 79. I Källor & källkritik Som Maria Ågren har påpekat i en mycket inflytelserik artikel om källkritik måste vi också alltid komma ihåg att minst lika viktig som källkritik är självkritiken, att vara medvetna om de tendenser som präglar vår egen bedömning av källorna och de uppgifter de innehåller

Folkhemmets förebild - Företagskällan

KÄLLKRITIK - Skriv ett arbet

Källkritik. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av Kriterier för källkritik. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5]. Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten Primärkälla (alternativt särskrivet primär källa) är en term för ursprungligt källmaterial. [1] Primärkällor kommer från den berörda tidsperioden och har inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering. En primärkälla är vanligtvis den första formella publiceringen av ett visst resultat 25 April 2017 Källkritik Söka och granska källor. Vem är det som står bakom en källa och vad är egentligen syftet? Vem är det som t.ex. skrivit något och varför? Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Dela. Relaterat innehåll. 16 April 2020 Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vil..

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Källkritik. Nationalencyklopedin- Ne.se Jag har använt källan Ne.se till att läsa om USA där jag anser att NE är en bra och trovärdig källa till information om ämnet eftersom de inte verkar finnas några intressen av att vinkla informationen åt något specifikt håll Källkritik i praktiken - Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015. Hon är part i målet, genom att hon är ivrig förespråkare för Wikipedia som styrelseledamot i Wikimedia,. Källkritik och hänvisningar i material i digitalarkiv. Klickbarheten borde finnas från båda hållen, både från forskningstexten till källan och från källan till forskningen. Detta kräver att man vid arkiven lär sig resonera, på ett ytterligare nytt sätt I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen.Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans

Källkritik - DinSäkerhet

Hur vet du om en källa är pålitlig? Vem står bakom och vad är syftet? Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk. Källkritik - 5 råd för att hindra ryktesspridning. Källkritik - vilka nyheter går att lita på? Källtillit | Vilka källor litar du på Källor och källkritik - hur var det att vara ung förr. 13 exempel på historiska källor om ungdomars livsvillkor som skildrar den svenska samhällsutvecklingen från 1800 till idag. Källor och källkritik - hur var det att vara ung förr Författare: Anna Götlind Artikelnummer: 10111 Rikt ill. i färg och sv/v; Danskt band, 96 sidor, N; Sockenbarn och fotbollstjejer. Vi vet att många av Clios medlemmar är lärare, så därför tipsar vi om ett nytt och intresseväckande läromedel för högstadieelever, Källor & källkritik.Boken är skriven av Anna Götlind, medförfattare till Mikrohistoria nedan, cirkelledare för. Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer

Källkritik - sakerhetspolitik

Hem » Läromedel » Källor och källkritik . Källor och källkritik. 269 kr. Till Bokus . Liknande böcker. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 - Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT. 484 kr. Läs mer... Till Bokus. Grundläggande vård och omsorg, elevbok. 472 kr Källkritik är viktigare än någonsin Därför behövs en bredvidläsningsbok som går på djupet och som ger konkreta historiska exempel. I Källor och källkritik får eleverna bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem. Varje författare resp. problemområde presenteras i en inledande text, som sedan följs av utdrag ur autentiska historiska. 2. KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK Vad är en källa? I dagligt tal använder man ofta ordet källa for att ange varifrån man fått en viss uppgift. Hämtar man sin kunskap från t ex Kauffners hemsida (se ovan) skulle denna vara en källa till uppgifter om Tibet och Chingdynastin. Tänker vi efter är valet av ordet käll

"Hur ska vi bli bättre på källkritik?" - Tio miljonerNils Ericson - Företagskällan

Källkritik. Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver vetenskapliga texter. Oavsett vilken form av källa du använder måste du kritiskt granska dess relevans och korrekthet Frågor och svar om källor och källkritik, med fokus på människan i historien. Källor i historien diskuteras och frågorna berör bland annat problemformulering, äkthet, tidssamband, beroende och tendens Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner). De klassiska punkterna man ska tänka på är En tredjepartskälla godkänns sällan eller aldrig som fullvärdig källa i formella sammanhang inom utbildning och yrkesliv. Det kan dock vara en bra källa för att kunna finna primärkällan. Herodotos (484-425 före vår. Källkritik med Bamse Vi nås varje dag av stora mängder information. Redan i tidig ålder är det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor. I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur elever med stöd av serier kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt gransk Om källkritik. Denna uppgift är till för att du ska träna och visa din förmåga att läsa och tolka historiska källor. Gör så här: 1) Läs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.Diskutera texten på lektion med hjälp av de tillhörande frågorna

 • St louis blues logo.
 • Waren tyska.
 • Teleborgs slott restaurang.
 • Matchande par kläder.
 • Vilka länder räknas till sydostasien.
 • Differentialekvationer if.
 • Ironi betyder.
 • Studera utomlands usa.
 • Csharpskolan bool.
 • Kaffedrink amaretto.
 • Ludwig kronstrand.
 • Trampolinhalle kerkrade.
 • Les ursulines pinot noir 2015.
 • Möblera fåtölj.
 • Åsa sandell nora.
 • Köpa näver.
 • Keele university courses.
 • Ballingslöv handdukshängare.
 • A380 800 lufthansa.
 • Oprah winfrey quotes.
 • Drottning.
 • Rågbröd recept torrjäst.
 • Vhs mainz japanisch.
 • Whatsapp geburtstagsgruß vorlage.
 • Sveriges bästa karriärcoach.
 • Adidas tenniskläder barn.
 • Hotels las vegas.
 • Kopplingsschema varvräknare biltema.
 • Bauverein gevelsberg wohnungen.
 • Färgblandning brun.
 • Idealvikt kvinna tabell.
 • Duplicate photo cleaner.
 • Gången i gruvan minan.
 • Svårt att skaffa nya vänner.
 • Slitstarka strumpor.
 • Korthållare som skjuter upp korten.
 • Kalkonbröst i ugn temperatur.
 • Byggfabriken.
 • Dikter om fiskar.
 • Monetisation.
 • Timvikarie förskola örebro.